headnew

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์บริหารการศึกษารุ่นสิบ มหาวิทยาลัยรามคำแหงวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติหนองบัวลำภู

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554

วิชา EA716 การจัดและการพัฒนาองค์การทางการศึกษาดาวน์โหลด Course syllabus EA716 ที่นี่(ดาวน์โหลดได้)
ดาวน์โหลด เอกสารสรุปconcept EA716 ที่นี่(ดาวน์โหลดได้)
ดาวน์โหลด เอกสารประกอบคำบรรยาย รศ.ดร.สุธีรา ที่นี่(ดาวน์โหลดได้)
ดาวน์โหลด สรุปคำบรรยายEA716 สัปดาห์แรก(6-8 ธ.ค.54) ที่นี่(ดาวน์โหลดได้)
ดาวน์โหลด สรุปคำบรรยายEA716 สัปดาห์สอง(13-15 ธ.ค.54) ที่นี่(ดาวน์โหลดได้)
ดาวน์โหลด สรุปคำบรรยายEA716 สัปดาห์สาม(20-22 ธ.ค.54) ที่นี่(ดาวน์โหลดได้)
ดาวน์โหลด สรุปคำบรรยายEA716 สัปดาห์สุดท้าย(27-29 ธ.ค.54) ที่นี่(รอดำเนินการ)
หมายเหตุ วันที่ 14 ธ.ค. 54 ทดสอบครั้งที่ 1 (Close Exam) ข้อสอบในบทที่ 3 (รศ.ดร.สุธีรา)
                 วันที่ 28 ธ.ค. 54 ทดสอบครั้งที่ 2 (Close Exam) ข้อสอบในบทที่ 7,8 (รศ.สังคม ลาภเจริญ)
         ***  วันที่ 14 ม.ค. 55 สอบปลายภาค (40คะแนน)
                

1 ความคิดเห็น:

  1. ถ้าเพื่อนรุ่น10 คนใดมีข้อมูลเพิ่มเติม ส่งมาได้นะครับ ที่ kroo_x@hotmail.com

    ตอบลบ